Pojď pracovat k nám

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců Semperflex Optimit s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.01.03/00/23_047/0002804

Doba realizace projektu: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2026
Počet osob zapojených do projektu: 115
Celkové způsobilé výdaje: 2 956 142,08 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Popis projektu: Projekt podnikového vzdělávání zaměstnanců Semperflex Optimit s.r.o. je zaměřený na rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit projektu. Vzdělávací aktivity vycházejí z reálných potřeb zaměstnanců pro jejich další profesní růst a zvyšování kvalifikace. Cílem je rozvoj znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon určitého povolání, a to s důrazem na podporu osob starších 55 let. Projekt je realizován s podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 76,735 % celkových způsobilých výdajů.

TVŮJ POŽADAVEK BYL ODESLÁN


Děkujeme za tvůj zájem o práci ve společnosti Semperflex Optimit. Personální oddělení tě bude kontaktovat do 24 hodin. V případě dalších dotazů neváhej zavolat na telefonní číslo níže. Budeme se na tebe těšit.
Tým SemperflexThis will close in 0 seconds